Skip to main content

FRUITA SECA I DESHIDRATADA DE PRODUCCIÓ ECOLÒGICA. L’EMPRESA FAMILIAR PAÑO FRUITS A LA SUP 2022

 

Paño Fruits, una empresa familiar que es dedica a l’agricultura. Des de la seva fundació el 1987 disposen d’una planta pròpia on elaboren, envasen i distribueixen tota classe de fruita seca i deshidratada.

Producció ecològica. A partir del 2000, les seves finques agrícoles i les seves instal·lacions es converteixen en producció agrària ecològica, certificades pel CCPAE subjecte a la normativa europea. Seguidament, vindrien altres certificacions i estàndards de qualitat com l’I.F.S (International Featured Standard) o el B.R.C (British Retail Consortium).

L’agricultura ecològica. Es practica des de fa mils d’anys, per tant, la forma de cultivar els aliments ha acompanyat la humanitat, pràcticament, durant tota la història. És a partir d’aleshores, quan es comença a afegir en els cultius productes químics, de síntesi (fitosanitaris) i en la indústria alimentària (additius).

Els humans portem milions d’anys vivint a la terra i durant aquest temps hem estat en contacte, respirant i alimentant-nos d’una sèrie de productes alimentaris que el nostre cos assimila sense cap problema. Ens el contrari, els aliments obtinguts a partir de l’agricultura convencional poden contenir quantitats residuals de productes químics de síntesi utilitzats durant la producció i elaboració. La metabolització d’aquests productes en el nostre cos no sempre és coneguda i planteja dubtes que no s’han de menystenir.        

El perquè de l’agricultura ecològica.  L’explotació dels recursos naturals per crear un producte ecològic és l’única forma de garantir que aquest sigui sa i natural, lliure de totes les substàncies noves que ens poden produir certes malalties i al·lèrgies.

Per una agricultura sostenible. Satisfer les necessitats de l’actual generació sense sacrificar ni posar en risc la capacitat de les futures generacions.

Per afavorir el comerç just. “Fair Trade”, que és una forma alternativa de comerç promoguda per vàries organitzacions no governamentals i per moviments socials i polítics que promouen una relació comercial voluntària i justa entre productors i consumidors.

Producció pròpia. Paño Fruits posseeix zones pròpies de cultiu de les quals podem destacar de forma clara l’avellaner, però també hi són presents l’olivera, l’ametller i la noguera. Pioners en el desenvolupament d’una nova variant d’avellaner, ARJA, adaptada a les noves tecnologies, a l’economia de costos i a més productivitat.    

Paño Fruits tenen la seva seu a Alcover, Tarragona.